fbpx

Nyheter från mar 2010

Anmäl dig till NEW DOC 2011!

Priset går till en regissör från Stockholms län som är att betrakta som oetablerad och en lovande ny röst på dokumentärfilmshimlen. Förra året vann Ahang Bashi med filmen PARADISET. Deadline är den 8 november 2010.

Filmen ska skickas till Tempo Dokumentärfestival, Box 17099, 104 62 Stockholm (Märk kuvertet ”NEW DOC” och titeln på filmen och regissören) samtidigt ska fullständig info (kort synopsis, kontaktinfo, CV, bild på regissör samt från filmen) mailas till newdoc@filmbasen.se. Skriv titel och regissör i ämnesraden på mailet.

Filmen och mailinfo ska vara inne senast den 8 november. De nominerade filmerna visas på Tempo Dokumentärfestival 9-13 mars 2011.

Anmäl dig till Tempo Short Award 2011!

Tempo Short Award 2011 arrangeras av Tempo Dokumentärfestival i samarbete
med Svenska Filminstitutet och Filmregion Stockholm-Mälardalen.
Priset är 25 000 kronor till filmens regissör.
Deadline för att skicka in filmen är den 8 november 2010. De nominerade
filmerna visas under Tempo Dokumentärfestival 9-13 mars 2011.
Vid frågor kontakta Love Svensson på redaktor@tempofestival.se eller 070/7732829.

Regler

Anmälningsformulär

Anmäl dig till Tempo Documentary Award 2011!

Tempo Documentary Award är den största dokumentärfilmtävlingen för svenska dokumentärer (minst 50 minuter) och arrangeras i samarbete med Svenska Filminstitutet och Stockholms stad. Deadline för att skicka in filmen är 8 november 2010.
De nominerade filmerna visas på Tempo Dokumentärfestival 9–13 mars 2011.
Vid frågor kontakta Love Svensson på redaktor@tempofestival.se eller 070/7732829.

Regler

Anmälningsformulär

Årets Vinnare!

På lördagskvällen på Tempos stora prisutdelning tillkännagavs årets mottagare av Tempo Documentary Award, STHLM.DOC, New Doc och Tempo Radio Award. Även specialpriset från Svensk kortfilm c/o Folkets Bio, Lena Hellman-stipendiet och Sveriges Radios nyinstiftade Susanne Björkman-stipendium delades ut under ceremonin, som arrangerades på biograf Victoria.

TEMPO DOCUMENTARY AWARD 2010

Vinnare Erik Gandini för VIDEOCRACY
Motivering: “Via ett mästerligt användande av TV-bilder som kan framstå harmlösa, men som döljer maktstrukturer och sprider en manschauvinistisk världsbild fri från innehåll och mening, visar regissören hur ett land har genomlevt en absurd och skrämmande kulturell revolution. Med stilistisk säkerhet, humor och en unik tillgång till sina källor utmanar filmskaparen en av Europas mäktigaste män på sin egen hemmaplan. Ett avgörande och skrämmande dokument om dagens Italien, och betydelsen av fria och opartiska medier.”
Läs mer om VIDEOCRACY

Hedersomnämnande:
Linda Thorgren för BLOOD CALLS YOU
Motivering: “Juryn vill ge ett hedersomnämnande till en filmskapare som går in i sin egen historia och visar hur kvinnor i familjen har utsatts för misshandel genom generationer. Hennes mod och förmåga till att ställa de svåra frågorna, gör detta till en djupt berörande och engagerande film. Hon gräver sig djupare in, i lager efter lager. Försöker förstå sin familjs öde – utan att fördöma. Tvärtom visar hon istället komplexiteten.Det utspelar sig ett grekiskt drama på vita duken, men regissören lyckas göra filmen giltlig i allas våra liv.”
Läs mer om BLOOD CALLS YOU

STHLM.DOC

Vinnare Emelie Wallgren & Ina Holmqvist för SÅ NÄRA
Motivering: ”Med känsla och närvaro följer filmen två tonåriga flickors turbulenta, intensiva och kärleksfulla vänskap i den gemensamma jakten på livets möjligheter och omöjligheter. Och på Bill och Tom.”
Läs mer om SÅ NÄRA

NEW DOC

Vinnare Ahang Bashi för PARADISET
Motivering: “En vackert orkestrerat film av en lyhörd ny filmare som måste göra mer film. Filmen lyckas på ett osentimentalt sätt och med stor sensibilitet och humor kommunicera vårt behov av att bli förstådda. Helt genialisk! Priset New Doc går till Ahang Bashi för filmen Paradiset.”
Läs mer om PARADISET

Hedersomnämnande:
J.A Hjort för SYSTRAR
Motivering: “Filmaren har med en kärlek till sina karaktärer närmat sig ett komplicerat ämne. Filmen innehåller ett oförglömligt filmiskt ögonblick: sällan har en brusten gitarrton låtit så vackert. En fantastisk film och hyllning till två ostämda gitarrer. Ett special mention i kategorin New Doc till regissören J.A Hjorth för filmen SYSTRAR.”
Läs mer om SYSTRAR

TEMPO RADIO AWARD
Vinnare Robert Barkman för JAG HETER JOAKIM
Motivering: “För modet att överlämna sin mikrofon och genom det låta lyssnaren kliva rakt in i en ung pojkes vardag och eget universum. Robert Barkmans bearbetning av materialet är nydanade och så stilistiskt säkert att det inte märks, bara känns i magen.”
Läs mer om JAG HETER JOAKIM

Hederspris:
David Rune för BORTOM UPPEHÅLLSVÄDRET
Motivering: “För förmågan att med genialiska drag hitta nya vägar att gestalta en dokumentär berättelse. David Rune sliter in oss i ett hus där en manserverar oss en ljudmatta vi sent ska glömma. En man med treidentiteter som ständigt strider med varandra. En värld att hisnas av.”
Läs mer om BORTOM UPPEHÅLLSVÄDRET

Hederspris:
Amanda Glans för JAG RINGER DIG IBLAND
Motivering: “För konststycket att lyckas berätta om Förintelsen på ett nytt och komplext sätt, där offret ställer kraven. Med stor talang för radiomediet lyckas Amanda Glans blotta den smärta och de ärr som ett offer för förintelse lever med och som blir en del av arvet till nästkommande generationer.”
Läs mer om JAG RINGER DIG IBLAND

SVENSK KORTFILM C/O FOLKETS BIO

Vinnare Ryszard Solarz för BOMBAY X-RAY
Motivering: “Vi får veta vad livets villkor innebär i en berättelse om vardagen, klimathotet, globaliseringen och framtiden. En film som skildrar ett skeende med absolut gehör.”
Läs mer om BOMBAY X-RAY

SUSANNE BJÖRKMAN STIPENDIET 2010
Vinnare Amanda Glans
Motivering: “För hennes mod att dröja vid till synes enkla frågor som efterhand djupnar mer och mer. För hennes uppriktiga vilja att förstå. För hennes lågmälda och samtidigt intensive berättande. För ett programskapande som bars fram av en stark personlig röst.”

LENA HELLMANS MINNESFONDS-STIPENDIUM
Vinnare Maud Nycander


Alla vinnare

Tempo inleder samarbete med Cinestar

”Samarbetet med Cinestar ser vi som ett ypperligt tillfälle att ge alla en chans att ta del av vårt fantastiska utbud även utanför festivalens ramar” säger festivalchef Agneta Mogren.

Cinestar är ett nytt distributionsbolag med starkt fokus på digital distribution samt den egna VOD plattformen Cinestar.se där flera av filmerna ur Tempos program skall distribueras och få ett fortsatt liv även efter festivalen.

Genom sitt urval och sina samarbeten fokuserar Cinestar på följande filmer i sitt utbud: arthouse/kvalitetsfilm, dokumentärer, samtida ”world cinema”, sällsynta och outgivna filmer/klassiker samt framförallt festivalfilmer.

”Tempo Dokumentärfestival är Sveriges största filmfestival inom sin genre. Tempo presenterar filmer som sällan når en svensk publik och utgör ett unikt forum för att presentera dokumentära verk som överskrider både genregränser och förväntningar. Något som vi på Cinestar är alldeles överlyckliga att få chansen att sprida vidare” säger Cinestars ditributionschef Patrick Sobieski.

Cinestar.se kommer att lanseras under våren 2010.

Tempo Dokumentärfestival pågick i år mellan den 10 och 14 mars på biograferna Victoria, Rio samt Södra Teatern i Stockholm.

TÄVLINGSREGLER TEMPO SHORT AWARD 2011

Tempo Short Award 2011 arrangeras av Tempo Dokumentärfestival i samarbete
med Svenska Filminstitutet och Filmregion Stockholm-Mälardalen.

Alla svenska dokumentärfilmer som uppfyller nedanstående krav kan tävla om Tempo Short Award 2011.

Filmen ska vara producerad tidigast i mars 2010.

Filmen anses som producerad i mars 2010 om dess copyrightår är 2010 och dess premiär inträffade tidigast i mars 2010 .

Filmen ska vara max trettio minuter lång.

Filmen får inte tidigare ha anmälts till tävlingarna STHLM.DOC eller NEW DOC.

Filmen ska, om den nomineras, finnas tillgänglig i en visningskopia för Tempo Dokumentärfestival.

En urvalsjury, utsedd av Tempo Dokumentärfestival, nominerar de anmälda filmer som får delta i tävlingens slutfas. De nominerade filmerna visas under Tempo Dokumentärfestival 2011 och en jury tillsatt av Tempo Dokumentärfestival utser vinnarfilmen.

Priset på 25 000 kronor går till filmens regissör. Prisutdelning och visning av vinnarfilmen sker under Tempo Dokumentärfestival 2011.

Juryns beslut kan inte överklagas.

För definition av begreppet ”svensk dokumentärfilm” har vi valt den som gäller vid produktionsstöd från Svenska Filminstitutet:
”Filmen anses som svensk under förutsättning att filmen har en svensk producent och att den svenska insatsen av artistiska medarbetare är av påtaglig betydelse.
Med svensk producent avses en person som är bosatt här i landet, ett bolag, ett utländskt företags filial eller annan juridisk person som är registrerad här i landet.
En film som inte har en svensk producent är ändå att anse som svensk under förutsättning
att dels den svenska kapitalinsatsen uppgår till 20 procent av produktionskostnaden, dels den svenska insatsen av artistiska medarbetare är av påtaglig betydelse.”

Deadline för att skicka in film, eller arbetskopia, på VHS eller DVD (återsänds ej), är den
8 november 2010.

En visningskopia av de nominerade filmerna ska finnas tillgänglig för Tempo Dokumentärfestival (i något av de format som anges i anmälningsformuläret) senast
25 februari 2011. Skicka gärna filmen så fort som möjligt.

Anmälan av en film till Tempo Short Award 2011 innebär att filmens upphovsmän och producent accepterat ovanstående tävlingsregler.

Tempo Dokumentärfestival avråder anmälare från att använda originalmaster på filmen för visning. Om detta ändå skulle ske sker det på filmarens eget ansvar.

TÄVLINGSREGLER TDA 2011

Tempo Dokumentärfestival arrangerar Sveriges största dokumentärfilmtävling i
samarbete med Svenska Filminstitutet och Stockholms stad.

Alla svenska dokumentärfilmer som uppfyller nedanstående krav kan tävla om Tempo Documentary Award 2011.

Filmen ska vara producerad tidigast i mars 2010.

Filmen anses som producerad i mars 2010 om dess copyrightår är 2010 och dess premiär inträffade tidigast i mars 2010 .

Filmen får inte tidigare ha anmälts till Tempo Documentary Award.

Filmen får inte tidigare ha visats i tv eller webb-tv.

Filmen ska vara minst femtio minuter lång.

Filmen ska, om den nomineras, finnas tillgänglig i engelsktextad visningskopia för Tempo Dokumentärfestival.

En urvalsjury, utsedd av Tempo Dokumentärfestival nominerar de anmälda filmer som får delta i tävlingens slutfas. De nominerade filmerna visas under Tempo Dokumentärfestival 2011 och en internationell jury utser vinnarfilmen.

Priset på 75 000 kronor går till filmens regissör. Prisutdelning och visning av vinnarfilmen sker under Tempo Dokumentärfestival 2011.

Juryns beslut kan inte överklagas.

För definition av begreppet ”svensk dokumentärfilm” har vi valt den som gäller vid produktionsstöd från Svenska Filminstitutet:
”Filmen anses som svensk under förutsättning att filmen har en svensk producent och att
den svenska insatsen av artistiska medarbetare är av påtaglig betydelse.
Med svensk producent avses en person som är bosatt här i landet, ett bolag, ett utländskt
företags filial eller annan juridisk person som är registrerad här i landet.
En film som inte har en svensk producent är ändå att anse som svensk under förutsättning
att dels den svenska kapitalinsatsen uppgår till 20 procent av produktionskostnaden, dels
den svenska insatsen av artistiska medarbetare är av påtaglig betydelse.”

Deadline för att skicka in film, eller arbetskopia, på VHS eller DVD (återsänds ej), är den
8 november 2010.

En engelsktextad visningskopia av de nominerade filmerna ska finnas tillgänglig för Tempo Dokumentärfestival (i något av de format som anges i anmälningsformuläret) senast
25 februari 2011. Skicka gärna filmen så fort som möjligt.

Anmälan av en film till Tempo Documentary Award 2011 innebär att filmens upphovsmän och producent accepterat ovanstående tävlingsregler.

Tempo Dokumentärfestival avråder anmälare från att använda originalmaster på filmen för visning. Om detta ändå skulle ske sker det på filmarens eget ansvar.

Och vinnaren av årets Tempo Pitch är…….

För en kort stund sedan tillkännagavs årets vinnare av Tempo Pitch på Tempo Dokumentärfestival på Bio Rio i Stockholm. Av de sex projekt som torsdagen den 11 mars presenterades för juryn och publik var det till slut Nur Tutal och Ivan Blanco som med sitt projekt DET BOR EN HEMMAFRU I MIG belönades med Sveriges största dokumentärpitchpris. Producent är Stina Gardell på Mantaray Film.

Juryns motivering
”Tempo Pitch 2010 – Sveriges största dokumentärpitchpris på 75 000 kr – går till ett modigt och laddat projekt som utmanar normer och värderingar. Vi vet inte var projektet kommer att landa, men våra förhoppningar är att denna starka trojka tar oss med på en inre såväl som en yttre resa.Vi önskar er lycka till på färden!”

Synopsis DET BOR EN HEMMAFRU I MIG
Hur är det att leva som transexuell i ett land där homosexualitet och transvetism är skam och en stor synd? Hur är det att ständigt trakasseras, inte bli insläppt på restauranger, hånas av familjen, grannar och hela samhället. Hur är der att bli behandlad som pestsmittad och att som troende hela tiden få höra att man kommer att besträffas av Gud. Det här är en personlig och närgången berättelse om Rashan, en transexuell kurdisk man som lever som kvinna i Turkiet. Vi följer Rashan på jakten efter kärleken i en vardag av ensamhet, förnedring och våld. Som troende muslim drömmer hon om att en dag få besöka Mecca och som transexuell om att få vara med om en Pride festival och träffa andra som henne.

Om Tempo Pitch
Tempo Pitch är Sveriges största dokumentärpitchpris och delas för andra året i rad utpå Tempo Dokumentärfestival. Nyhet i år var att pitcherna gjordes inför publik på BioRio. Av de anmälda projekten valdes sex ut att pitcha. Prissumman investeras i det vinnande projektet, exempelvis i form av manusutveckling, produktion eller distribution.

Jury och finansiärer
Charlotte Hellström, Sveriges Television
Jesper Bergom-Larsson, Filmregion Stockholm-Mälardalen

Tempos prisceremoni

Med andan i halsen skyndade jag mig från barminglet på Södra bar till prisceremonin på Victoria i lördags kväll. Jag hann i tid och lyckades t.o.m. grabba ett glas vin på vägen in i salongen där jag slöt upp med min dokumentärfilmskollega från SFI, Sara Rüster. Det var Love Svensson från Tempofestivalen som höll i ceremonin. Love var min första producent på tv när jag var programledare på TV400 för fem år sedan, så varje gång jag träffar honom skänker jag en tacksamhetens tanke till universum som såg till att en kompis till mig dejtade Love precis när han sökte någon som kunde klara av att vara programledare ,recensent och redaktör i ett. Hon föreslog mig och därför är jag där jag är i dag.

Men nu ska jag hålla mig till ämnet, prisceremonin. Det delades ut en del stipendium och så en hel del priser (mer om dem kan ni läsa här på hemsidan), men höjdpunkten var absolut när filmen SÅ NÄRA: av Emelie Wallgren & Ina Holmqvist vann Sthlm.doc. Jag såg filmen redan för någon månad sedan när min kollega fått in den och gillade den skarpt då. När Kathrina Mattsson i juryn började läsa upp motiveringen hann hon knappt längre än till mitten av första meningen innan jublet bröt ut. Filmen följer två tjejer som älskar Tokio Hotel och medlemmarna Bill och Tom Kaulits över allt annat. En av tjejerna får flera gånger i filmen hysteriska gråtattacker av glädje eller sorg och hennes reaktion när filmen vann på Tempo var likadan. Hon stod uppe på scen tillsammans med sin kompis och de två regissörerna och bara grät och skakade. Det var rörande samtidigt som det var rätt komiskt. Hur som helst är det riktigt kul för Tempo att deras prisceremoni lockar fram reaktioner värda Oscarsgalan!

Det stora priset, Tempo Documentary Award, gick som ni vet till Erik Gandini, eller The Great Gandini som vi brukar kalla honom efter att han var omslagspojke med den rubriken i näst senaste numret av Swedish Film (som ges ut av min avdelning på SFI). Erik var märkbart rörd och tacksam och givetvis lika stilig och välformulerad som alltid. Och så tackade han min kollega Sara innerligt, vilket kändes helt rätt.

Efter prisceremonin gick jag på FOR THE BEST AND FOR THE ONION, en film om rödlöksodling i Niger. Om man söker på ordet ”torftigt” är odlarnas liv typexemplet. Jobbigt som fan att se. Och kontrasten till att majoriteten i Sverige samtidigt satt och kollade på Melodifestivalen är gigantisk. Alltid bra att påminnas om att ha perspektiv på saker och ting.

Med de här orden tackar jag för mig. Ni kan följa mina fortsatta äventyr på min blogg på www.andreareuter.com.

Tempo på Instagram

Läs mer!