fbpx

Nyheter från apr 2011

Tävlingsregler TSA 2013

Tempo Short Award 2013 arrangeras av Tempo Dokumentärfestival i samarbete med Svenska Filminstitutet.

Alla svenska dokumentärfilmer som uppfyller nedanstående krav kan tävla om Tempo Short Award 2013.

Filmen ska inte vara producerad tidigare än mars 2012.

Filmen anses som producerad i mars 2012 om dess copyrightår är 2012 och dess svenska premiär inträffade i mars 2012 eller dessförinnan.

Filmen ska vara max trettio minuter lång.

Filmen ska, om den nomineras, finnas tillgänglig i en visningskopia för Tempo Dokumentärfestival.

En urvalsjury, utsedd av Tempo Dokumentärfestival, nominerar de anmälda filmer som får delta i tävlingens slutfas. Motiveringar till varför enskilda filmer inte nomineras lämnas inte ut. De nominerade filmerna visas under Tempo Dokumentärfestival 2013 och en jury tillsatt av Tempo Dokumentärfestival utser vinnarfilmen. De tävlande regissörerna och producenterna förväntas närvara vid sina visningar

Priset på 25 000 kronor går till filmens regissör. Prisutdelning och visning av vinnarfilmen sker under Tempo Dokumentärfestival 2013.

Juryns beslut kan inte överklagas.

För definition av begreppet ”svensk dokumentärfilm” har vi valt den som gäller vid produktionsstöd från Svenska Filminstitutet:
”Filmen anses som svensk under förutsättning att filmen har en svensk producent och att den svenska insatsen av artistiska medarbetare är av påtaglig betydelse.
Med svensk producent avses en person som är bosatt här i landet, ett bolag, ett utländskt företags filial eller annan juridisk person som är registrerad här i landet.
En film som inte har en svensk producent är ändå att anse som svensk under förutsättning att dels den svenska kapitalinsatsen uppgår till 20 procent av produktionskostnaden, dels den svenska insatsen av artistiska medarbetare är av påtaglig betydelse.”

Deadline för att skicka in film, eller arbetskopia, på DVD (återsänds ej), är den 2 november 2012. OBS! Skicka in 3 exemplar av filmen!

En visningskopia av de nominerade filmerna ska finnas tillgänglig för Tempo Dokumentärfestival (i något av de format som anges i anmälningsformuläret) senast
22 februari 2013. Skicka gärna filmen så fort som möjligt.

Anmälan av en film till Tempo Short Award 2013 innebär att filmens upphovsmän och producent accepterat ovanstående tävlingsregler.

Tempo Dokumentärfestival avråder anmälare från att använda originalmaster på filmen för visning. Om detta ändå skulle ske sker det på filmarens eget ansvar.

Tempo på Instagram

Läs mer!