Hej då exotifiering

DE DANSANDE ANDARNAS SKOG utspelar sig bland Akafolket i Kongobäckenets tropiska regnskog. Folkslaget är ett av de äldsta i världen och filmen följer Akaya, Kengole och Dibota som tillsammans med vänner, familj och släktingar lever som jägare och nomader. Deras religion kan vara en av de äldsta som idag praktiseras och visar på ett kreativt och hoppfullt sätt att hantera mycket allvarliga situationer i livet.

Efter att ha tröttnat på den exotifierande och schablonmässiga mediabilden av pygméerna bestämde sig Linda Västrik för att trotsa inbördeskriget och skildra kulturen utifrån människorna själva. Genom att i långa perioder leva med Akafolket i regnskogen ger Linda Västrik publiken en jämlik och autentisk bild av en kultur som vi egentligen vet mycket lite om.

Linda Västrik är dokumentärfilmare som tidigare gjort filmer som Pappa och jag (2000) och Fjärde dagen över tiden (2009)

DE DANSANDE ANDARNAS SKOG tävlar i Tempo Documentary Award 2013.

Det fullständiga programmet och biljetter till samtliga programpunkter släpps på www.tempofestival den 8 januari.

Leave a Reply