fbpx

Nyheter från May 2013

NEW DOC – tävlingsregler

Tävlingsregler – New Doc 2014

• New Doc arrangeras av Tempo Dokumentärfestival i samarbete med Filmbasen/Film Stockholm. Alla dokumentärfilmer som uppfyller nedanstående krav kan tävla om New Doc-priset 2014.
• New Doc-priset vänder sig till oetablerade filmskapare som är verksamma i Stockholms län.
• Filmen ska vara inte vara producerad tidigare än 2013.
• Filmen ska, om den nomineras, finnas tillgänglig i en visningskopia för Tempo Dokumentärfestival.
• En urvalsjury, utsedd av Filmbasen, nominerar de anmälda filmer som får delta i tävlingens slutfas. Motiveringar till varför enskilda filmer inte nomineras lämnas inte ut. De nominerade filmerna visas under Tempo Dokumentärfestival 2014 och en jury tillsatt av Tempo Dokumentärfestival och Filmbasen utser vinnarfilmen. De tävlande regissörerna och producenterna förväntas närvara vid sina visningar.
• Priset på 50 000 kr varav 25 000 i teknikstöd från Filmbasen/Film Stockholm går till filmens regissör. Prisutdelning och visning av vinnarfilmen sker under Tempo Dokumentärfestival 2014.
• Juryns beslut kan inte överklagas.
• Deadline för att skicka in film, eller arbetskopia är 8 november 2013. Lösenordskyddad Vimeo-länk föredras. Bara tittkopia via lösenordsskyddad länk accepteras. Skicka filmens titel, längd, synopsis, namn och cv på regissör och producent, kontaktuppgifter samt tittkopia via lösenordsskyddad länk till newdoc@filmbasen.se.

• Senast den 2 december finns möjlighet att komplettera ansökan med en uppdaterad version av filmen.
• Senast 21 februari 2014 ska en engelsktextad visningskopia av de nominerade filmerna finnas tillgänglig för Tempo Dokumentärfestival (DCP, 35mm, Twix, Blue ray, dvd eller digibeta). Skicka gärna filmen så fort som möjligt.

• Anmälan av en film till New Doc-priset 2014 innebär att filmens upphovsmän och producent accepterat ovanstående tävlingsregler.
• Tempo Dokumentärfestival avråder anmälare från att använda originalmaster på filmen för visning. Om detta ändå skulle ske sker det på filmarens eget ansvar.

Tempo på Instagram

Läs mer!