fbpx

API

Vi öppnar upp vårt data via ett så kallat Application Programming Interface (API).

API:t är av typen REST och du anropar metoder genom HTTP. API:t är fritt att använda
så länge mängden trafik du genererar är inom rimliga gränser. Använd cache! Om du har speciella behov
ser vi gärna att du tar kontakt med oss innan du sätter igång.

Metod: Program

URL

/api/program/

Format

XML, JSON(P)

Parametrar

festival (Id – Required)
Vilken festival vill du hämta programpunkter för?
Använd metoden Festivals för att identifiera tillgängliga festivaler och dess id:n.

type (Id – Optional)

Vilken typ av programpunkt vill du hämta (film, radio etc)?
Använd metoden Types för att identifiera tillgängliga typer och dess id:n.
Anges ingen typ returneras alla typer av programpunkter.

format (String – Optional)

Vilket format vill du ha svaret i? Ange json eller xml, anges inget skickas XML.

callback (String –)

Funktionsnamn för JSONP-wrappern. Många js-bibliotek hanterar detta åt dig automatiskt.

Exempel

/api/program/?festival=1&type=2
/api/program/?festival=1&format=json&callback=?

Smakprov XML

<tempo status="ok"><br?>
<program_item>

<id>237</id>

<type>Film</type>

<title>Fina filmen</title>

<photo>http://tempofestival.se/files/program/295.jpg</photo>

<info>Short info</info>

<description>HTML formatted description</description>

<url>http://tempo.martin/program/#fina-filmen</url>

<video>Video embed code</video>

<schedule>

<slot>

<start>2009-03-07T17:45</start>

<end>2009-03-07T19:00</end>

<location>Victoria 3</location>

<shown_with>The Leftovers, The Penalty Box</shown_with>

</slot>

...

</schedule>

</program_item>

...

</tempo>

Smakprov JSONP


jsonp123([
{
"id": "237",
"type": "Film"
"title": "69",
"photo": "http://tempofestival.se/files/program/295.jpg",
"info": "Short info",
"description": "HTML formatted description",
"url": "http://tempo.martin/program/#fina-filmen",
"video": "Video embed code",
"schedule": [
{
"start": "2009-03-06T20:A30",
"start": "2009-03-06T21:40",
"location": "Victoria 1",
"shown_with": "The Leftovers, The Penalty Box"
},
{ ... }
]
},
{ ... }
]);

Metod: Festivals

URL

/api/festivals/

Format

XML, JSON(P)

Parametrar

format (String – Optional)
Vilket format vill du ha svaret i? Ange json eller xml, anges inget skickas XML.

callback (String – Required for JSONP)

Funktionsnamn för JSONP-wrappern. Många js-bibliotek hanterar detta åt dig automatiskt.

Exempel

/api/festivals/
/api/festivals/?format=json&callback=?

Smakprov XML

<tempo status="ok">
<festival>
<id>1</id>
<title>Tempo 2009</title>
</festival>
...
</tempo>

Smakprov JSONP


jsonp123([
{
"id": "1",
"title": "Tempo+2009"
},
{ ... }
]);

Metod: Types

URL

/api/types/

Format

XML, JSON(P)

Parametrar

format (String – Optional)
Vilket format vill du ha svaret i? Ange json eller xml, anges inget skickas XML.

callback (String – Required for JSONP)

Funktionsnamn för JSONP-wrappern. Många js-bibliotek hanterar detta åt dig automatiskt.

Exempel

/api/types/
/api/types/?format=json&callback=?

Smakprov XML


<tempo status="ok">
<type>

<id>15</id>

<title>Film</title>

</type>

</tempo>

Smakprov JSONP


jsonp123([
{
"id": "15",
"title": "Film"
},
{ ... }
]);

Tempo på Instagram

Läs mer!